Skånes universitessjukhus

"Hållbarhet är viktigt för oss"

Skånes universitetssjukhus är som tredje största universitetssjukhus i Sverige en stor del av välfärdssektorn och en betydande del av samhället. Miljö och hållbarhet är därmed av stor vikt för sjukhuset. Man arbetar i miljöprojekt i alla organisationer och på alla nivåer.

Bättre ljus på allmänna ytor

Håkan Hansson på Region Skåne har valt att installera 20 stycken LED-panelen Aura Lunaria i entréer och hallhissar på universitetssjukhuset i Malmö. ” Vi bytte ut väldigt gammal belysning mot dessa nya fräscha LED-paneler som ger ett riktigt fint och inbjudande ljus i våra lokaler” säger Håkan.

 

Minskad energiförbrukning

Håkan berättar vidare att ljusåtergivningen är fantastiskt bra och dessutom är det en energibesparande lösning. ”Vi reducerar vår energiförbrukning med den här lösningen, det är ingen tvekan om det. Med hjälp av sensorer som dimrar ner sparar vi ännu mer”.
”Hållbarhet är viktigt för oss på Region Skåne, vi har konkreta mål som säger att vi ska minska och se över våra energivärden. Detta belysningsprojekt är en del i vår energisatsning” avslutar Håkan Hansson.

Kontakta oss

Nils-Eric Bergström

Försäljning till slutkund
Skåne
Tel. +46 (0)70 815 09 67
E-mail

Kundtjänst

Tel: +46 (0)20 32 30 30
Fax: +46 (0)492 755 10
e-mail us