Alu-Sommer

Ökad säkerhet, välmående och hållbarhet med LED-belysning

Stoob - Alu-Summer GmbH är ett av de ledande företagen för aluminiumfasader i Centraleuropa med huvudkontor i Stoob, Österrike och filialer i Ungern och Tyskland. Företaget sysselsätter cirka 300 personer och producerar cirka 100 000 kvm eller aluminiumglaskonstruktioner årligen på en produktionsyta på 21 000 kvm.

 

LEDifiera företaget

”Med den nya belysningen byter vårt företag till mycket effektivare LED-teknik. Ett annat skäl till bytet är den högre och bättre ljusnivån som LED ger", förklarar Bruno Stutzenstein, Facility Manager på Alu-Sommer.

”Det var mycket viktigt för oss att endast ha en kontaktperson för hela belysningsprojektet. Eftersom belysningen skulle förnyas i flera olika typ av rum kunde bara en leverantör med en bred produktportföljer övervägas, någon som skulle leverera hela "paketet" om möjligt. Med Aura Light har vi en partner som erbjuder både innovativa och hållbara lösningar och kan erbjuda lampor, armaturer och sensorer som täcker alla våra behov. Förutom kvaliteten övertygades vi av den omfattande servicen med belysningsplanering och konceptutveckling på plats.

De olika utrymmena ställde många olika krav på belysningen. Aura Light erbjöd rätt produkt för var och en av de olika områdena.

 

Aura Lunaria uppfyller alla krav till kontoren

"För kontoren krävdes till exempel en armatur som skulle kunna användas på olika sätt", fortsätter Stutzenstein. ”De olika typerna av tak och rumstorlekarna krävde både olika monteringsalternativ och armaturtyper”. Aura Lunaria uppfyllde alla krav på både flexibilitet och effektivitet.
Både den kvadratiska och rektangulära modellen installerades här. Beroende på takarmatur användes armaturen i kombination med monteringsram. Dessutom var livslängden på 70 000 timmar (L70B10) (tidigare armature hade <20 000 timmar), liksom effektiviteten på 134 lm / W (tidigare cirka 100 lm / W) och den trevliga, jämna ljusfördelningen stora fördelar.Belysningen i korridorerna kompletterades med Aura Conspecto downlight i korridorerna. Flexibiliteten med utbytbara LED-modulem CompoLED Aura Conspecto var till stor fördel vid behov att snabbt och enkelt kunna ändra belysningen enligt önskemåll, utan kostnads- eller installationsansträngningar.

 

Enhetlig belysning till lager och produktionshallarna

Highbay-armaturen Aura Certos användes i alla produktionshallar och lager. Utmaningen var att tillhandahålla enhetlig belysning trots olika takhöjder. För att uppnå detta användes armaturen i olika effekt och strålkaraktäristik. Certos-modellen med integrerad nödkraftsmodul valdes för rymningsområdena. Detta innebar att de speciella kraven kunde uppfyllas med en armatur med samma utseende och att en separat produkt kunde undvikas. Upline med Aura UltiLED installerades som en lång linje tilll mindre produktionshallar med låg takhöjd

”Med armaturerna från Aura Light kunde vi förbättra vår produktionsplats  på ett hållbart, ekomiskt och ergonomiskt plan. Detta har gjort det möjligt för oss att öka säkerheten, särskilt inom produktionsområdet, och samtidigt öka produktiviteten och trivseln för våra anställda. Vi har  minskat energikostnader och miljöföroreningar rejält, samtidigt som vi ökat lönsamheten, säger Bruno Stutzenstein från Alu-Sommer.

Med olika typer av tak och rumstorlekar krävdes en mångsidig armatur

Flexibiliteten med den utbytbara ljuskällan CompoLED var en stor fördel

Med olika styrka på belysningen beroende på takhöjd kunde ett jämnt ljusflöde skapas i produktionshallarna.