Uelzen car park

Lösning med dagsljus och rörelse sensorer för Uelzen parkeringsplats

Aura Light förser Park and Ride-parkeringen vid Hundertwasser Station, Uelzen med ett innovativt, hållbart belysningskoncept. Genom att välja Aura Light armaturer, Long Life LED-ljuskällor och Aura Lights sensorer har kommunfullmäktige valt en hållbar lösning som avsevärt minskar elförbrukningen och koldioxidutsläppen. Användningen av dagsljus- och rörelsesensorer säkerställer att lamporna bara är tända när det är nödvändigt.

 

Högkvalitativ belysning och enkelt underhåll

Den gamla belysningen i det tvåvånings höga parkeringshuset gav otillräcklig belysning med ineffektiva och defekta armaturer. Dessutom fungerade de automatiska ljusswitcharna inte längre korrekt och parkeringen var permanent upplyst. Denna situation ledde till att Uelzen kommunfullmäktige införde ett nytt belysningskoncept, vilket inte bara ger högkvalitativ belysning och lätt underhåll men är även hållbart. I samarbete med B.A.U.M. Zukunftsfonds e.G. och Deutsche Bahn Mobility Networks Logistics, togs en en innovativ, hållbar belysningslösning fram.

 

Levereras: LED-ljuskällor, sensorer och armaturer

Elen och belysningen för Park and Ride-parkeringen förnyades fullständigt 2014. Förutom belysningen och sensorerna levererade Aura Light även armaturerna. Centret på det öppna parkeringsdäcket var utrustad med Aura Iterluz LED-ararmaturer, och Aura Agatis runt området. Aura Duro armaturer i parkeringshuset installerades tillsammans med Aura UltiLED Long Life-lampor 2 × 20 W. Vidare användes Aura Light sensorer för dagsljus och rörelsesberoende ljusstyrning.

Sensorerna ger behovsanpassad belysningskontroll och dimning med optimal belysning. Genom att använda behovsanpassad belysning minskade energiförbrukningen med 67% utan att förlora komforten och belysningen av ytorna ökade. På så sätt uppnåddes en årlig minskning av elförbrukningen på 205 185 kWh samt en minskning av koldioxidutsläppen med 121 ton. Detta ger också stora kostnadsbesparingar.

 

Certifikat

För detta projekt fick staden Uelzen ett intyg från B.A.U.M. Zukunftsfonds som bekräftelse på sin hållbara minskning av elförbrukning och utsläpp av skadlig växthusgas CO2.

LED belysning och belysningsstyrning

Aura Duro med ljuskällan Aura UltiLED LongLife

Energiförbrukningen minskade med 67 %

Kontakta oss

Ismail Cetinkaya

Försäljningschef, Central

Tel. +49 (0)160 972 434 67
Mejla mig

Kundtjänst

Tel: +46 (0)20 32 30 30
Fax: +46 (0)492 755 10

Mejla oss