Bättre och energieffektivare belysning till Kymmenedalens centralsjukhus

Kymmenedalen sjukhus är ett av de största sjukhusen i sydöstra Finland. 2017 inleddes totalrenoveringar av hela sjukhuset och beräknas pågår ända fram till 2024. Som en del av renoveringarna har belysningen bytts ut och redan till de första delarna av renoveringen har Aura Light levererat cirka 200 armaturer till sjukhuset.

 

Centralsjukhuset i Kymmenedalen är över 55 000 m2 vilket innefattar både de gamla delarna av sjukhuset samt utbyggnaden av sjukhuset. Till detta har Aura Light försett sjukhuset med kvalitativa och energieffektiva armaturer till flera olika ytor och områden, såsom väntrum, operationsrum, korridorer, cirkulationsområden och konferensrum. Projektet är stort och renoveringen delas därför upp i flera olika etapper under en sexårsperiod. Aura Light levererade cirka 200 armaturer till de första två områdena av projektet under åren 2019 och 2020.

- Hög kvalitet och kostnadseffektivitet var de främsta anledningarna till att välja Aura Lights produkter. Samarbetet med Aura Light fungerade smidigt och installationen fortsatte enligt schemat, berättar Tuomo Pasonen, ansvarig på installationsföretaget Sähköneliö Oy.

Produkter installerade var både pendlade armaturer och infällda LED-paneler, men även väggarmaturer och universella armaturer för öppna utrymmen.
 

Energieffektiv belysning till observationsrummen

Bra belysning är en nödvändighet i akutmottagningen

LED paneler i operationsrummet