Winkels - Sachsenheim

Byte till energisnåla LED-armaturer över hela logistikområdet

Winkels - Sachsenheim - med fyra logistikcenter och en flotta på 150 lastbilar, är Winkels Getränke Logistik GmbH det ledande dryckeslogistikföretaget i sydvästra Tyskland. Winkels säkerställer transport av mer än 64 miljoner dryckesförpackningar per år mellan industri och handel, och tillhandahåller återlämning av tomma förpackningar. Portföljen med över 5 700 produkter omfattar inte bara de regionalt viktiga egna varumärkena, utan också produkter från bryggerier, mineralkällor och fruktjuice-industrin. Från detta breda sortiment levererar Winkels till detaljhandelskedjor, bensinstationer, dryckesgrossister, dryckesdistributörer, matsalar och restauranger. Winkels sysselsätter nästan 900 personer och genererar en årlig försäljning på 400,3 miljoner euro.
 

Vid Winkels huvudkontor i Sachsenheim, har logistikområdet konverterat till energisnåla och miljövänliga LED-armaturer med intelligent ljusstyrning.
 

Certos

Utmaningen för den nya belysningslösningen var att uppnå bra och enhetlig belysning av logistikområdena, med god belysningskvalitet och största möjliga energibesparing, samt en låg felfrekvens. Förutom säkerhets-, arbetsmiljö- och hälsoaspekter måste den nya belysningslösningen också säkerställa störningsfri läsbarhet av streckkoderna. Highbay-armaturen Certos används i företagets täckta utomhusområden samt inomhus. För att belysa de olika ytorna och hyllorna på bästa möjliga sätt, används armaturer med olika effekt och spridningsvinklar. På så sätt uppnåddes en enhetlig ljuseffekt utan mörka zoner. Förutom utmärkt ljuskvalitet har Certos, tack vare sin linsteknik, en låg bländningseffekt, vilket gör arbetet behagligt för anställda både dagtid och nattetid. Armaturens högkvalitativa komponenter säkerställer dessutom låga nivåer av flimmer, vilket å ena sidan säkerställer problemfri drift av skannersystemen och därmed en smidig process, å andra sidan belysning som är “skonsam för hälsan“. För att ytterligare optimera energibesparingen är belysningen i hela anläggningen utrustad med intelligent ljusstyrning.
 

Berzelia & Morisia Flood

För belysning av uteområdena, ytterligare förvaringsområden, lastning och lossning samt tillhörande tillfartsvägar, föll valet på armaturen Berzelia och strålkastaren Morisia Flood. Även här användes armaturer med olika optik för optimal belysning av de olika områdena. Den höga kvaliteten på ljus och låg bländning från Morisia Flood och Berzelia säkerställer ytterligare hög visuell prestanda och komfort, och därmed goda och trevliga arbetsförhållanden under bra säkerhetsförhållanden.

Den täckta utomhusytan är utrustad med inomhusarmaturen Certos.

Berzelia stolparmatur och strålkastaren Morisia Flood ger optimal belysning på lastnings- och lossningsområdena.

Strålkastaren Morisia Flood valdes för lastnings- och lossningsområdena på hallsidan.