Oskarshamns kommun byter belysning och sänker energiförbrukningen rejält

Höga energipriser under 2022 fick Oskarshamns kommunpolitiker att ställa sig frågan hur man kunde minska energiåtgången i kommunens fastigheter. Ett år senare är gamla lysrörsarmaturer utbytta i kommunens 12 idrottshallar. Modern LED-teknik i form av industriarmaturen Helags från Aura Light ersätter den gamla belysningen. Bytet innebär en kostnadsbesparing på mer än 500 000 kr per år.

Vi hade gamla armaturer med T8-lysrör i stort sett överallt i våra idrottshallar, dessa är nu utbytta mot armaturen Helags. Möjligheten att byta armaturens LED-moduler samt driver har påverkat beslutet eftersom det går hand i hand med kommunens hållbarhetsstrategier; att ta tillvara och renovera istället för att kasta och köpa nytt.
    – Vi ville föregå med gott exempel genom att frångå kvicksilverlampor och annat som tidigare funnits i våra fastigheter, säger Jonas Sjöberg som är driftchef i Oskarshamns kommun.
Med tanke på att utfasningen av T5, T8 och kompaktlysrör hade påbörjats så tog fastighetsavdelningen tidigt ett beslut om att fokusera på belysning, och i första hand i idrottshallar eftersom de lokalerna också till stor del nyttjas av allmänheten.  

Kostnaden är dock inte den stora delen, vi ser många andra vinster också. Armaturerna sitter väldigt högt upp och är svåra att nå. Med LED-lösningen slipper vi att byta lysrör så frekvent. Vi lägger nu betydligt mindre arbetstimmar på kontroll av lysrörsarmaturer och LED är också tryggare ur brandsynpunkt. Lokalerna har också ett jämnare och bättre ljus och samtidigt gör vi en ordentlig energibesparing. Tidigare hade vi en elförbrukning på 19 kWh vid maxbelysning i A-hallen på Oskarsgymnasiet. Med de nya Helags-armaturerna har förbrukningen sjunkit till 8 kWh. Det resultatet är vi mycket nöjda med. De beräkningar vi gjort för alla 12 hallarna visar på en halverad förbrukning i genomsnitt. 
    – Återbetalningstiden är svårare att beräkna då elpriset varierar. När vi startade projektet 2022, och med den prisbild som gällde då, var återbetalningstiden 2 - 3 år. Med nuvarande lägre elpris handlar det nog snarare om 3 - 5 år, fortsätter Jonas Sjöberg.

Valet av Aura Light beror på att det finns en upphandling sen tidigare. Samarbetet har fungerat bra och vi har fått bra hjälp när det handlat om snabba affärer. Med den erfarenheten och med kort om tid för projektet var det ett enkelt beslut. Aura Light började med att göra en belysningsmätning i våra lokaler. Syftet var att minska antal armaturer men ändå bibehålla kravet på den belysningsmängd som de olika idrotterna kräver. Kraven på belysningen är dels minimikraven för skolhallar, dels krav för seriespel i olika lagsporter. Där hjälpte Aura Light till med hur kravbilderna såg ut och har även i efterhand gjort mätningar för att säkerställa att vi uppnått kraven. 

Vi har kunnat minska antalet armaturer något men i de flesta fall blev det ändå byte 1 till 1. Det har att göra med den höga takhöjden och storleken på hallarna. Väggarna är inte alltid optimala för den ljusreflektion man önskar.
Idag har vi närvarostyrd belysning med tryckknapps-dimmer i nästan alla våra hallar men i framtiden kommer vi att ha styrning via DALI. Nästa del i besparingen är att kunna begränsa användningen dagtid så att man inte kan ha full belysning utan endast kör på lägsta effekt som krävs under skoldagar. 
    – Det vi gillar med Aura Light är helheten: vi presenterar ett problem och Aura Light kommer med förslag på lösning, avslutar Jonas Sjöberg.

Fakta

  • A-hallen på Oskarsgymnasiet hade tidigare 96 armaturer med 4-rörs T5, 4x49W. Totalt med drivdon 200W per armatur. Dessa har ersatts med 80 Helags (100W). Bytet innebär en energibesparing på 61%.
  • Energibesparingen i de 12 anläggningarna är mellan 50–70%. Totalt 370 äldre armaturer har ersatts av 339 moderna LED-armaturer.
  • Beräknad kostnadsbesparing per år innebär en sänkning från 790 000 kr till 277 000 kr. En minskning på 513 00 kr.

Extra höga krav i lokaler med seriespel

A-hallen på Oskarsgymnasiet används för seriespel i bland annat innebandy. Då ställs det lite högra krav på belysningsmängd än vid användning för fritidsaktivitet, skolidrott och annat.

Produkter för Oskarshamns kommun

Kontakta oss

Säljare

Jeanett Velin
Tel: 070-897 85 75
Mail: jeanett.velin@auralight.se

Kundtjänst

Tel: 020-32 30 30
Fax: 0492-755 10
Mail: info@auralight.com