Smart styrning till Södertälje sjukhus

Rätt ljus vid rätt tillfälle

Södertälje sjukhus i Region Stockholm hör till en av Sveriges modernaste sjukhus när det kommer till operationsmiljöer. Här arbetar 1300 anställda med akut- och specialistvård, inklusive förlossning. Sjukhuset expanderar stadigt i storlek, varav den senaste behandlingsbyggnaden togs i bruk 2017. Samtidigt pågår ständiga förbättrings- och renoveringsprojekt för att sjukhuset skall bibehålla en hög standard.

 

Enkel installation

I slutet av 2021 ville Södertälje sjukhus avancera belysningen med smart ljusstyrning. Tidigare fanns det en blandning av äldre installationer med tänd-släck och KNX-styrning i sjukhusets olika delar. För att inledningsvis testa hur smart styrning fungerar byttes några gamla tänd-släck lysrörsarmaturer i en korridor ut till LED-panelen Aura Lunaria utrustad med ActiveAhead.

- Det gick väldigt snabbt och smidigt att koppla in allt, berättar Fredrik Edenborg, fastighetstekniker på Gunnar Karlsen AB som sköter driften på sjukhuset. Det tog oss 1,5 dag att få ut det gamla och in med det nya i korridoren. Vi slapp ju allt extra kablage och styrkablar med den här lösningen, det var bara att koppa om i centralen för direktström ut. Installationsmässigt har det varit superenkelt!

Varje LED-panel kommer nämligen färdigutrustad med varsin inbyggd ActiveAhead-sensor som kommunicerar trådlöst med varandra. Inga extra styrkablar behövs, det är bara att koppla i strömmen så börjar det fungera direkt. Något som också är en stor fördel om man ofta ändrar och bygger om.

- Vi har KNX i vissa byggnader och det är rätt omständligt. Här bygger vi om hela tiden och varje gång vi ändrar något måste vi ta in hjälp för omprogrammering och det kostar mycket extra tid och pengar. Med ActiveAhead gör vi alla ändringar själva i mobilen, det kräver knappt ens en utbildning för att klara av det, berättar Fredrik och visar appen som direkt hittar alla LED-paneler i närheten. 

 

Rätt ljus på rätt plats

Med en sensor per armatur fås fullständig täckning och en mer precis analys av var belysning behövs för maximal komfort och energibesparing. Tidigare kunde en öppen dörr blockera sensorn i en korridor så det inte tändes alls när någon gick där. Nu är det inget problem längre. 

Det är inte första gången som LED-panelen Aura Lunaria valts till ett sjukhus. Dess höga kvalité och behagliga, bländfria ljus gör att den lämpar sig väl i sjukhusmiljöer. Till Södertälje sjukhus har även pendlade Exzite med dragdim varit efterfrågad till kontoren, speciellt till delade kontorsrum, då personalen uppskattar möjligheten att kunna justera belysningen ovanför sitt eget skrivbord.
Efter att ha testat smart styrning i några av sjukhusets korridorer och väntrum vill Fredrik fortsätta på samma spår i framtiden.

- Det har varit en succé med den nya belysningen. Bättre ljus åt personalen och mindre jobb för oss. 
 

LED-penalen Aura Lunaria utrustad med ActiveAhead ger fullständig täckning och lyser bara där den behövs

En stor fördel med smart styrning var den snabba och enkla installationen, tack vare trådlös kommunikation

Det är enkelt att själv justera inställningar vart efter behov.