Hallerna skola

Hallerna skola är en högstadieskola i centrala Stenungsund som genomgick en omfattande nybyggnation som slutfördes sommaren 2023. Skolan har elever från årskurs 7 till 9 och nybyggnation är en imponerande trevåningsbyggnad som inkluderar klassrum, tekniksalar, aula och administrativa utrymmen.

Under byggnadsprocessen har Aura Light tillhandahållit ljusberäkningar och provarmaturer för att möta skolans specifika belysningsbehov. Skolan strävar efter att ha en nytänkande undervisning som är anpassad utefter deras varierande lär-och studiemiljöer, där miljön ska inge eleverna en känsla av trygghet och inspiration. Belysningen för respektive sal har därav anpassats utefter salens ändamål. I en del av klassrummen har armaturen Sevede pendlad installerats medan i andra klassrum LED-panelen Aura Lunaria valts att installeras. I korridorer och hemvistelse utrymmen har försetts med downlighten Samo som även har kombinerats med Sevede infälld. I deras aula har infällda Sevede återigen installerats men då med svarta linser på grund av det svarta undertaket, vilket ger en känsla av lysande linjer.  

Mycket av belysningen från oss är trådlöst styrd, vilket innebär en avsevärd energibesparing eftersom belysningen aldrig är onödigt tänd samt att den går att anpassa utefter lektionens syfte. Helen Brodin, projektledare från Assemblin, ansvarade för projektledningen av installationen av armaturerna och hon beskriver resultatet som en energieffektiv och anpassningsbar belysningslösning som gör Hallerna skola till en inspirerande och modern lärmiljö.

 

- Installationen av alla armaturer har varit enkel och vi är mycket nöjda med slutresultatet och det stöd vi har fått från Aura Light under projektets gång, säger Helen.

Sevede PE har installaterats i vissa av klassrummen.

Sevede WA har runtom i skolan installerats på ett nytänkande sätt.

I allmänna utrymmen har downlighten Samo tillsammans med Sevede WA installerats.

Produkter som har använts

Kontakta oss

Christian Andersson

Telefon:  070-265 15 41
Mail: christian.andersson@auralight.se

Kundtjänst