Deutsche Bahn AG - Regensburgs centralstation

Trygghet och atmosfär för Regensburgs centralstation

Regensburg finns med på UNESCO:s världsarvslista och är känt för sina många historiska byggnader. Till dessa hör den nuvarande centralstationens receptionsbyggnad, som färdigställdes 1892 i nyrenässansstil. Stationsbyggnaden genomgick en omfattande renovering 2004 och utökades med en extra utgång till den nybyggda passagen i det intilliggande köpcentret. Mellan renoveringen av byggnaden och den nu planerade omgestaltningen av stationens förgård har stationen nästan helt konverterats till LED. Som en del av belysningsrenoveringen belystes fasaden på den kulturminnesmärkta byggnaden och trapphuset, även de administrativa kontoren utrustades med LED-armaturer.

Den 120 meter breda receptionsbyggnaden vid Regensburgs centralstation ligger i den södra kanten av den historiska gamla stadskärnan och var fram till 2023 utan någon nämnvärd ytterbelysning - med undantag för mastljusen på stationsplatsen, som hör till staden Regensburg. Funktionell belysning av byggnadens närmaste omgivning var därför mycket viktig för kunderna. Syftet med belysningen var att öka den allmänna säkerheten kring stationshuset och att förbättra den visuella situationen vid entréer och trappor, även för personer med funktionsnedsättning. I samråd med kontoret för monumentskydd godkändes gesimsen på byggnadsfasaden för armaturmontage, dock utan väggarm eller fäste. Belysningen, som ursprungligen var planerad att vara rent funktionell, var till en början endast avsedd för direkt belysning på fasadens lägsta nivå. I samråd med kunderna utökades dock ljusdesignen för att framhäva de arkitektoniska detaljerna. Byggnadens tre karaktäristiskt utskjutande flyglar kan nu ses på långt håll. Förlängningen av fasadbelysningen förmedlar nu en ökad trygghet samt en inbjudande atmosfär för besökare och kringliggande restauranger och hotell.

En modern syn på historia

Olika LED-konfigurationer, från 13-55W systemeffekt, har använts samt olika linsoptiker och ljusfördelningskurvor som passar för respektive placering. Armaturernas effekt valdes för att säkerställa optimal belysning med maximal energieffektivitet och ett lågt CO2-avtryck. Med sin platta design är den lilla strålkastaren mindre iögonfallande i dagsljus och dess dimensioner gör att den enkelt kan integreras i gesimsernas konturer. Den neutralvita ljusfärgen 4 000K valdes eftersom byggnaden redan är gul och ljusfärgen och reflektionerna därför redan uppfattas som varma.

Planering och genomförande av belysningen

Vy över huvud- och mellanbyggnaderna - genomförande och planering. För att belysa området framför mellanbyggnaderna, med sina entréer för personer med funktionsnedsättning, användes olika optik på framsidan och gaveln för att på så sätt skapa en omfattande ljusmatta mellan byggnadsprojektionerna utan att sänka luxvärdena.

Enklare orientering

Bågarna i huvudhallens entré har indirekt belysning och pelarna framhävts med smalstrålande ljusfördelning. Detta gör det lättare för besökare att hitta vägen runt, vilket gör att de kan ta sig in snabbt och säkert via de starkt upplysta trappstegen genom de nu upplysta valvgångarna. De handikappanpassade entréerna finns till höger och vänster på framsidan av mellanbyggnaderna. Det var viktigt att belysa dessa områden jämnt och fullständigt. För att uppnå detta användes strålkastare med olika optik på fram- och gavelsidorna. Armaturer med M-klass ljusfördelning för gatubelysning valdes för fronten, medan strålkastare med asymmetrisk medelbred optik installerades på framsidan. På så sätt skapades en omfattande ljusmatta mellan respektive byggnadsprojektion utan sjunkande luxvärden på väggsidan – belysning som inte heller stör vägtrafiken.

Diskret men effektiv

Fasaden på byggnadens tre flyglar skulle ursprungligen förses med sex mycket smalstrålande, uppåtriktade strålkastare för att accentuera byggnadsprojektionerna med släpljus. Detta skulle ha varit visuellt idealiskt, men var inte möjligt på grund av olika arrangerade  gesimserna - i den centrala flygeln utan något avbrott uppåt, men med flera gesimsnivåer till höger och vänster. Man valde istället att använda flera smalstrålande spotlights ovanför varandra för att skapa liknande effekt på byggnadens alla tre flyglar trots olika förutsättningar. Strålkastarna är riktade så att ljusfördelningen smalnar av uppåt mot fasadväggen och slutar vid huvudgesimsen för att motverka att himlen lyses upp.

Projektet planerades med hjälp av programvaran "ReluxDesktop". Med över 1 800 använda konstruktionselement var det möjligt att modellera byggnaderna realistiskt och i slutändan implementera dem så exakt som möjligt.
 

Den nya fasadbelysningen med inbjudande atmosfär

Byggnadens vänstra flygel och huvudbyggnaden av Regensburgs centralstation - planering av ljusfördelning. Eftersom gesimserna på huvudbyggnadens flyglar är placerade på olika sätt installerades olika antal strålkastare för att så långt som möjligt uppnå samma ljuseffekt. Den nya fasadbelysningen förmedlar nu en ökad känsla av säkerhet samt en inbjudande atmosfär för besökare och de omgivande restaurangerna och hotellen.

Ny belysning för byggnadens interiör

Trapphuset inne i byggnaden försågs med armaturen Kvill, som här visas i utanpåliggande utförande. För att säkerställa en bra och komplett belysning valdes varianter med opal optik och 4000 Kelvin för tak och väggar.

Kvill användes även i den administrativa flygelns korridorer och sociala ytor. Med smart styrning via ActiveAhead säkerställs energieffektiv användning. Installationen är enkel, inga nya kablar behövs tack vare att armaturerna kommunicerar trådlöst. 

I mötesrummen ersattes befintliga downlights av nya Samo. Den är mycket väl lämpad för dessa ytor tack vare sitt mjuka, behagliga ljus och låga bländning.

Fikarummet och korridorerna försågs också med Kvill - här som pendlad eller utanpåliggande version och med ActiveAhead för smart styrning.

Armaturen Kvill installerades som vägg- och takbelysning i trapphuset på Regensburgs station.

Även korridorerna (ovan) och köket (till höger) utrustades med Kvill - här som ytmonterad version och med ActiveAhead för smart styrning.

I köket ser ljusstyrning med ActiveAhead till att ljuset bara tänds när det behövs.

Produkter för Regensburg centralstation