Brantbrink ishall

Uppgradering till LED och smart styrning för bättre och energieffektivare belysning.

Läs mer

Hydro Arena

Rätt belysning for olika sportaktiviteter och energibesparingar på köpet.

Läs mer

Varbergs kommun

Bättre och jämnare ljus i idrottshallarna

Läs mer

Oskarshamns kommun

Byte till LED innebar en betydande kostnadsbesparing.

Läs mer