Brantbrink ishall

I Botkyrka kommun, söder om Stockholm, ligger idrottsanläggningen Brantbrink som inkluderar en ishall, fotbollsplaner och motionsspår. Kommunen genomför för närvarande en uppgradering av sin belysning till LED och nästa steg i denna modernisering var att uppdatera belysningen i Brantbrinks ishall.

Tidigare belystes ishallen med 3-rörsarmaturer som ständigt behövde bytas ut. Utöver kommunens krav på LED-belysning önskades även en dimbar lösning. Valet föll på Helags i kombination med smart styrning från Helvar. Helags är en armatur som erbjuder höga ljusflöden, vilket skapar ett behagligt och jämnt ljus över hela planen samtidigt som den ger god avbländning. Armaturen är även certifierad enligt DIN 57710-13. Genom att kombinera Helags med Helvars smart styrning möjliggörs nu en flexibel anpassning av belysningen efter specifika behov och aktiviteter. Detta förbättrar inte bara besökarnas upplevelse utan bidrar också till ökad energieffektivitet. Örnsberg El och Data ansvarade för installationen och fann installationen som enkel och smidig att arbeta med och de är mycket nöjda med både Aura Lights stöd och det slutgiltiga resultatet.

- Supporten har varit utmärkt. Säljaren var på plats för att gå igenom alla förutsättningar och vidarebefordrade sedan informationen till ljusdesignern. Säljaren återkom sedan med en offert och en färdig ljusberäkning. Processen var snabb och smidig. Det underlättar för oss att veta att vi levererar belysning som uppfyller de krav som ställs på anläggningen, säger Andreas, projektledare hos Örnsberg El och Data.

Helags levererade tillräcklig ljusnivå och jämnhet över hela anläggningen med färre armaturer jämfört med tidigare, vilket kommer ge en betydande energibesparing.

- Vi är supernöjda med belysningen och vi har endast hört positiv feedback om vilket lyft hallen fick. Vi är även glada och tacksamma till att slippa byta ut lysrör så frekvent som tidigare, säger Peter, driftansvarig på Brantbrinks idrottsplats.

Helags är en robust armatur konstruerad med högkvalitativa komponenter som är utformade för långvarig användning. Den är utrustad med en utbytbar LED-modul, vilket överensstämmer med de senaste EU-direktiven som kräver att LED-moduler enkelt ska kunna bytas ut när de når slutet av sin livslängd.

Läs mer

Produkt

Kontakta oss

Bo Cavalcanti Mattsson

072-064 74 66
bo.mattsson@auralight.se

Kundtjänst