Prästängsskolan

Belysning som gynnar lärande

Prästängsskolan är högstadieskolan i centrala Eksjö med helt nyrenoverade lokaler. Om- och tillbyggnaden startade 2017 och var klar under hösten 2019. På skolan finns det cirka 500 elever från årskurs 7–9. Den nya belysningen har skapat goda förutsättning för eleverna och i auditoriets tak lyser designarmaturen Grace line.


Auditoriet – en plats för gemenskap

Direkt när man kliver in i skolan hamnar man i det som är skolans mittpunkt, den stora öppna ytan som kallas Auditoriet. Här samlas elever och personal när de inte har lektion, och vid större gemensamma evenemang. I lokalen finns en stor trappläktare och den populära elevcafeterian. Auditoriet har ett fint naturligt ljus via de stora fönstren, men i det höga taket har man också installerat långa rader av den diskreta armaturen Grace line. Drygt 60 armaturer lyser upp lokalen under den mörka delen av året. Joakim Lund, som är ljusdesigner på Aura Light, hade ett nära samarbete med kunden där man tillsammans kom fram till en bra belysningslösning.


Aura Lunaria Pro med tunable white

Klassrummen har fått LED-paneler med variabel färgtemperatur och ny tavelbelysning. Att kunna anpassa ljuset utifrån olika behov var ett av kraven skolan hade på den nya belysningen.
   – Tunable White ger oss möjligheter att förändra ljusets temperatur utifrån arbetsuppgifter. Det gynnar lärandet och vi får ett behagligt ljus, säger Stellan Johnsson som är rektor på Prästängsskolan.
   – Även eleverna är mycket nöjda. Allra mest i början, när kontrasterna mot tidigare förhållanden var tydligast. Nu har de vant sig vid bra ljus, säger Stellan.
Övriga lokaler som korridorer och utrymmen för elevskåp har utrustats med LED-plattan Lanternin och Salix, en downlight perfekt för allmänna utrymmen. I trapphusen hänger väggmonterade Opuz. All belysning har också styrning via sensorer. Det innebär en mycket stor energibesparing då det aldrig lyser i onödan. Installationen har gjorts av Elajo här i Eksjö.
   – Vi har varit mycket nöjda genom hela projektet avslutar Stellan Johnsson.

"Tunable White ger oss möjligheter att förändra ljusets temperatur utifrån arbetsuppgifter. Det gynnar lärandet och vi får ett behagligt ljus"

Den diskreta armaturen Grace Line har installerats i auditoriet som ett komplement till det naturliga ljuset.

All belysning har styrning via sensorer vilket skapar stora energibesparingar då det aldrig lyser i onödan.