Rätt belysning för ökat välbefinnande

Belysning är en viktig pusselbit i att skapa en trivsam och hälsosam arbetsplats och skolmiljö. Ändå har allt för många arbetsplatser, kontor och klassrum bristfällig belysning med en negativ inverkan på vår hälsa. Med rätt belysning kan man enkelt höja energinivå, koncentration och välmående bland anställda och minska huvudvärk, trötta ögon och ryggont.

 

Hur påverkar ljus oss?

Hur ljuset påverkar oss är långt mer komplext än många tycks tro och en högaktuell forskningsfråga. Nyligen upptäcktes en ny ljuskänslig nervcell i vårt öga som driver vår inre klocka och hjälper oss att upprätthålla en bra dygnsrytm. Denna reagerar på ljus och reglerar i sin tur produktionen av sömnhormonet melatonin och hormonet kortisol som gör oss pigga. Ursprungligen är denna anpassad efter ett liv utomhus och således efter det naturliga ljuset - solens bana - och inte att sitta inomhus framför en dator. Med andra ord, för att denna inre klocka skall fungera på bästa möjliga vis, borde belysningen inomhus efterlikna solens ljus för att vi skall må så bra som möjligt och kunna känna oss pigga, alerta och motiverade hela dagen.

 

Hur påverkar ljuset oss?

Hur ljuset påverkar oss är långt mer komplext än många tycks tro och en högaktuell forskningsfråga. Nyligen upptäcktes en ny ljuskänslig nervcell i vårt öga som driver vår inre klocka och hjälper oss att upprätthålla en bra dygnsrytm. Denna reagerar på ljus och reglerar i sin tur produktionen av sömnhormonet melatonin och hormonet kortisol som gör oss pigga. Ursprungligen är denna anpassad efter ett liv utomhus och således efter det naturliga ljuset - solens bana - och inte att sitta inomhus framför en dator. Med andra ord, för att denna inre klocka skall fungera på bästa möjliga vis, borde belysningen inomhus efterlikna solens ljus för att vi skall må så bra som möjligt och kunna känna oss pigga, alerta och motiverade hela dagen

Vad betyder "dålig belysning"?

Dålig belysning är en allt för vanlig syn på många arbetsplatser och skolor. Det kan handla om att belysningen är för svag eller otillräcklig och helt enkelt gör det för mörkt i lokalen. Otrivsam, flimrande eller felriktad belysning bländer och skapar obehag. Men det kan också handla om att belysningen är felplacerad och inte anpassad efter lokalens utformning eller de aktiviteter som äger rum där . I det långa loppet skapar bristfällig belysning flera hälsobesvär.

Dålig belysning orsakar:

  • Trötthet
  • Spänningar och värk i nacke och rygg
  • Trötta ögon
  • Huvudvärk
  • Koncentrationssvårigheter
  • Stress
  • Sömnproblem
     

Hur skapar vi då bra belysning?

När man väljer belysning spelar flera faktorer roll och det är viktigt att ha alla dessa delar i åtanke när man planerar sin belysning.

Belysning efter aktivitet

Vilka aktiviteter kommer ske i rummet? Behöver ljuset kunna anpassas under dagens gång? Ett och samma rum kan användas för flera olika ändamål och var aktivitet kräver sin typ av belysning. Med justerbar belysning med kontrollpanel eller förinställda scenarier kan du enkelt välja belysning efter behov. Undvik belysning ämnad för allt, det fungerar sällan bra för något.

Tunable White

Valet av färgtemperatur påverkar vårt humör. Kallt ljus är energigivande medan varmt ljus däremot är rogivande. Att kunna anpassa färgtemperatur under dagen för att simulera det naturliga ljusets gång är en fördel för att vi skall må så bra som möjligt.