LED och ekonomi

Tack vare utvecklingen av energieffektiv LED och smart belysningsstyrning kan vi idag erbjuda allt mer ekonomiskt hållbara belysningslösningar som kan sänka energiförbrukningen med upp till 80% och därmed inte bara bespara dig på energinotan, utan även din miljöpåverkan. 
Att investera i modern och energieffektiv belysning med en smart styrning är ett effektivt sätt att minska energiförbrukningen och sin miljöpåverkan. Upp till 30 % av den totala elkonsumtionen i en offentlig verksamhet eller ett företag går åt till endast belysning, men denna siffra är enkel att reducera. En belysning som är 10 år eller äldre drar upp till fem gånger mer energi än en ny och den energi som armaturer förbrukar under drift står även för den största miljöpåverkan som belysningen skapar. Tillverkning, transport och återvinning står endast för 10% av belysningens totala miljöpåverkan.

Ekonomisk belysning (3).JPG Ett vanligt missförstånd är att LED belysning tillsammans med smart belysningsstyrning är mycket dyrare och inte värd sin prislapp och därmed något som prioriteras ned. Men faktum är att med de stora energibesparingarna du årligen gör med energieffektiv belysning så kommer det snart ha betalat igen sig och du snarare kommer spara pengar på att ha investerat i ett lite dyrare - men smartare och bättre belysningssystem.

 

Dagens belysningslösningar med LED och dagsljus- och närvarostyrning kan vara så mycket som 80 % energieffektivare än gammal belysning. Energimyndigheten rekommenderar att byta belysning som är 15 år eller äldre för att så väl energibespara som få bättre och hälsosammare ljus att arbeta och befinna sig i. Med dagsljus- och närvarostyrning slipper du betala för ljus du egentligen inte utnyttjar. Styrsystemet reglerar själv belysningen utifrån om någon befinner sig i rummet och hur mycket naturligt ljus som kommer in i rummet genom fönster. Under soliga dagar är det exempelvis inte nödvändigt att ha blysningen på full styrka medan mörka vinterkvällar kräver mer. Styrsystemet kan själv reglera detta. Med andra ord kommer du i det långa loppet spara energi och pengar på att anförskaffa modern belysning och samtidigt få bättre belysning som gynnar välmående, trivsel och hälsa.

Ekonomisk belysning (1).JPG Ekonomisk belysning (2).JPG

Smart belysningsstyrning

Med smart, trådlös belysningsstyrning får du enkelt optimalt ljus när och där du behöver det. Resten av tiden sparar du in både energi och pengar.

Läs mer