Utfasningen är här

Fluorescerande lysrör och kompaktlysrör har fasats ut 

Under 2023 fasades fluorescerande T5- och T8-lysrör samt kompaktlysrör (CFL) ut i enlighet med EU-kommissionens ekodesign- och RoHS-direktiv. Syftet var att få bort de mest energi- och resurskrävande produkterna från marknaden och minska användningen av det miljöfarliga ämnet kvicksilver. Efter den 24 augusti 2023 har all produktion och import av lysrör till EU stoppas till förmån för LED. Förbudet av fluorescerande lysrör är ett viktigt steg till ett mer energieffektivt och hållbart Europa.

Varför förbjuds lysrör?

Som en del av de globala målen och EU:s klimatmål 2030 verkar ekodesign- och RoHS-direktiven för att säkerställa hög miljöprestanda på produkter inom EU. Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på produkters prestanda sett ur ett energiperspektiv och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden  (läs mer här). Fluorescerande lysrör har en betydligt högre energikonsumtion och kortare livslängd än LED.

RoHS-direktivet begränsar användandet av farliga kemikalier i all elektrisk och elektronisk utrustning. Sedan 2009 har användning av kvicksilver i produkter och utrustning varit förbjuden, med vissa undantag. Ett av dessa har varit en begränsad mängd kvicksilver i ljuskällor, detta undantag gäller dock inte längre.

De nya EU-restriktionerna är möjliga tack vare bra och kompatibla LED-alternativ. LED är ett energieffektivare alternativ, fritt från kvicksilver och med betydligt längre livslängd jämfört med fluorescerande lysrör. På sikt innebär användning av LED både att energi- och underhållskostnaden sänks. Samtidigt har LED ett betydligt lägre CO2-avtryck i jämförelse med fluorescerande belysning.

Viktiga datum för utfasning av lysrör

Typ Datum för utfasning
Cirkellysrör T5 & T9 Fasades ut 24 feb 2023
Kompaktlysrör, < 20 000 h livslängd Fasades ut 24 feb 2023
Fluorescerande lysrör T5 Fasades ut 24 aug 2023

Fluorescerande lysrör T8

Fasades ut 24 aug 2023
Kompaktlysrör, ≥ 20 000 h livslängd Fasades ut 24 aug 2023
Halogenlampor G9 (230 V) Fasades ut 1 sep 2023
Lågspänningshalogenlampor G4 och GY6.35 Fasades ut 1 sep 2023

Hur påverkar utfasningen mig?

24 augusti 2023 fasades fluorescerande ljuskällor ut vilket innebär att all tillverkning och import av dessa lysrör förbjuds i hela EU. Efter utfasningen får resterande lager säljas ut och det kommer vara fortsatt tillåtet att använda dessa lysrör tills att de är förbrukade. 

T5-, T8- och kompaktlysrör är än idag vanligt förekommande och går att hitta i allt från industrier och parkeringshus till skolor och allmänna utrymmen. Eftersom många stora anläggningar runtom i EU fortfarande har fluorescerande belysning är det nu en stor efterfrågan på dessa typer av lysrör. En övergång till LED kan vara både tidskrävande och inte alltid aktuell av olika anledningar. Därför fyller många upp sina lager för att kunna fortsätta med samma belysning ett par år till. 

Tillgången på fluorescerande lysrör och ljuskällor kommer att vara väldigt osäker efter utfasningen och för dig med en fluorescerande belysningsanläggning är det viktigt att så snabbt som möjligt planera för en konvertering till LED. Vi hjälper dig att se över behovet och ger förslag på passande lösningar utifrån just din anläggning.

Läs mer om utfasningen av lysrör

Så hanterar du utfasningen

För dig med fluorescerande lysrör är det viktigt att i god tid se över din belysningen, undersöka vilka alternativ det finns och planera för en långsiktig lösning.

Läs mer

Vanliga frågor om utfasningen

I enlighet med ekodesign- och RoHS-direktivet har fluorescerande T5- och T8-lysrör samt kompaktlysrör (CFL) fasats ut från den europeiska marknaden. Här är svaren på den vanligaste frågorna.

Läs mer

Ljuskonsultation

Konsultera våra ljusexperter och få hjälp att utvärdera din befintliga lösning samt planera och prioritera i projektet. De ger dig ett förslag på lösning och en kalkyl på energibesparing och återbetalningstid.

Läs mer

Har du frågor kring utfasningarna eller en ny LED-lösning? Kontakta oss för mer info!

Rasmus Andersson

Försäljningsdirektör, Sverige
Tel: 070-635 93 43
Maila mig

Kundtjänst

Tel: 020-32 30 30
Fax: 0492-755 10

Maila oss