Rätt belysning för ökat välbefinnande

Belysning är en viktig pusselbit i att skapa en trivsam och hälsosam arbetsplats och skolmiljö. Ändå har allt för många arbetsplatser, kontor och klassrum bristfällig belysning med en negativ inverkan på vår hälsa. Med rätt belysning kan man enkelt höja energinivå, koncentration och välmående bland anställda och minska huvudvärk, trötta ögon och ryggont.

 

Hur påverkar ljus oss?

Hur ljuset påverkar oss är långt mer komplext än många tycks tro och en högaktuell forskningsfråga. Nyligen upptäcktes en ny ljuskänslig nervcell i vårt öga som driver vår inre klocka och hjälper oss att upprätthålla en bra dygnsrytm. Denna reagerar på ljus och reglerar i sin tur produktionen av sömnhormonet melatonin och hormonet kortisol som gör oss pigga. Ursprungligen är denna anpassad efter ett liv utomhus och således efter det naturliga ljuset - solens bana - och inte att sitta inomhus framför en dator. Med andra ord, för att denna inre klocka skall fungera på bästa möjliga vis, borde belysningen inomhus efterlikna solens ljus för att vi skall må så bra som möjligt och kunna känna oss pigga, alerta och motiverade hela dagen.

Vad betyder "dålig belysning"?

Dålig belysning är en allt för vanlig syn på många arbetsplatser och skolor. Det kan handla om att belysningen är för svag eller otillräcklig och helt enkelt gör det för mörkt i lokalen. Otrivsam, flimrande eller felriktad belysning bländer och skapar obehag. Men det kan också handla om att belysningen är felplacerad och inte anpassad efter lokalens utformning eller de aktiviteter som äger rum där. I det långa loppet skapar bristfällig belysning flera hälsobesvär.

 

Dålig belysning orsakar

- Trötthet
- Spänningar och värk i nacke och rygg
- Trötta ögon
- Huvudvärk
- Koncentrationssvårigheter
- Stress
- Sömnproblem

Skapa bra och hållbar belysning

Vid val av ny belysning spelar flera olika faktorer roll – vilka aktiviteter skall utföras i rummet, hur mycket naturligt ljus som kommer in i rummet, vilken färg har väggarna och hur är rummet utformad. ​​​​​​​Några grundläggande tumregler finns för att skapa en hälsosam ljusmiljö.

Sensorstyrd belysning

Låt sensorer sköta belysningen åt dig för att tända, släcka och dimra ljuset efter behov. Samtidigt som du skapar en behagligare ljusnivå i rummet spara du pengar genom att endast ha tänt då du behöver det.

Läs mer

Omfältsljus

Använd omfältljuset i rummet och belys golv och väggar. Du kan då dra ner på det allmänna ljuset och istället framhäva och lysa upp detaljer och områden som faktiskt används.

Läs mer

Tunable White för hög komfort

Valet av färgtemperatur påverkar vårt humör. Kallt ljus är energigivande medan varmt ljus däremot är rogivande. Att kunna anpassa färgtemperatur under dagen för att simulera det naturliga dagsljuset är en fördel för att vi skall må så bra som möjligt.

Läs mer

Anpassa belysning efter behov

Variera belysningen efter behov i ett rum med hjälp av kontrollpaneler eller förinställda scenarier så att du kan skapa exakt rätt ljusmiljö och ljusmängd i rummet utifrån aktivitet.

Kvalité är nyckeln

Belysning av låg kvalité ger ett sämre sken och ibland även flimmer, även om vi alltid inte kan uppleva det med blotta ögat. Kvalitativ belysning och LED kommer löna sig i det långa loppet och ge dig bra ljus, längre livslängd och färre byten

Behagligt ljus

Felplacerad och bländande ljus skapar obehag och irritation för ögat. Planera armaturernas placering noga och välj belysning med god färgåtergivning anpassad efter planerad verksamhet för lokalen.