Detta är SBTi

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett ramverk som hjälper företag och organisationer att sätta vetenskapligt baserade klimatmål som går i linje med vad som krävs för att vi ska klara målsättningarna i Paris-avtalet, det vill säga att den globala temperaturökningen ska stanna vid 1,5 grader. Som medlem ska vi systematiskt arbeta för minskade utsläpp av växthusgas, vi har därför satt tydliga mål i Scope 1 och Scope 2 om att halvera våra utsläpp i verksamheten fram till 2030.

SBTi är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), The United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund For Nature (WWF).

Scope 1 inkluderar de utsläpp som sker direkt i den egna verksamheten. Exempelvis från produktion i egna fabriker. 
Scope 2 omfattar indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som förbrukas av det rapporterande företaget.