Vad gör en armatur energieffektiv?

Belysning står för en betydande del av vår energiförbrukning och med ett allt större fokus på energieffektivitet och hållbarhet är det viktigt att se över våra belysningslösningar. Vilka armaturer ni har spelar nämligen stor roll när det kommer till energieffektivitet. Men vilka faktorer gör en armatur energieffektiv?

1. LED-teknik

En av de viktigaste faktorerna är vilken typ av ljuskälla som används. LED (Light-emitting diodes) har revolutionerat belysningsindustrin genom att erbjuda ett mycket energieffektivt alternativ till traditionella ljuskällor såsom glödlampor och lysrör.

LED förbrukar betydligt mindre energi än traditionella ljuskällor samtidigt som de håller mycket längre, vilket innebär ett minskat behov av att byta ut ljuskällan. Dessutom är LED ett alternativ som kan användas för en mängd olika applikationer, från gatubelysning till arbetsbelysning.

För att verkligen göra skillnad är det även viktigt att ha koll på typ av LED-chip som sitter monterat i produkterna. Välj LED-chip av hög kvalitet, från välkända tillverkare, och i versioner med hög energieffektivitet för bäst livslängd och ljusutbyte.

2. Optik och design

En annan kritisk faktor som påverkar energieffektiviteten är armaturens design och optik. Formen och designen kan påverka ljusfördelningen avsevärt, vilket påverkar systemets totala effektivitet.

Optik spelar en avgörande roll för att kontrollera ljusfördelningen. En väldesignad armatur riktar ljuset mer exakt mot det tilltänkta området, vilket minskar energisvinnet.

3. Smart ljusstyrning

Användningen av smart ljusstyrning är en annan faktor som avsevärt kan påverka en armaturs energieffektivitet. Olika typer av styrning tillåter användare att justera ljusets intensitet eller släcka helt när det inte behövs, vilket minskar energiförbrukningen.

Några vanliga typer av ljusstyrning inkluderar rörelsesensorer, dagsljussensorer och dimmers. Rörelsesensorer känner av när ett utrymme är tomt medan dagsljussensorer justera ljuseffekten baserat på mängden infallande dagsljus.

Dimmers kan användas för att justera ljuseffekten för att passa olika aktiviteter, vilket minskar energiförbrukningen när full belysning inte behövs.

4. Materialval

Materialet som armaturen är tillverkad av spelar också roll. Armaturer av hög kvalitet, tillverkade av material såsom aluminium kan dels ge bättre värmehantering, vilket minskar energisvinn på grund av värmeförlust. Dessutom kan användningen av återvinningsbara och hållbara material bidra till att minska koldioxidavtrycket och därmed dess totala miljöpåverkan.

Slutsats

Sammanfattningsvis är energieffektivitet en kritisk aspekt av ljusdesign, och armaturer spelar en avgörande roll för att bestämma systemets totala effektivitet. Användning av LED-teknik, rätt optik och design, smart ljusstyrning och hållbara material kan förbättra energieffektiviteten avsevärt, minska energiförbrukningen och minimera miljöpåverkan. Genom att välja energieffektiva armaturer kan vi bidra till en mer hållbar framtid samtidigt som vi kan njuta av fördelarna med bra belysning till en lägre kostnad än med traditionella ljuskällor.

Energieffektiva armaturer vi rekommenderar

Material med lågt koldioxidutsläpp

Helags

Tålig armatur med ett hus tillverkat av aluminium med lågt koldioxidutsläpp - Hydro Reduxa - för lägre klimatavtryck.

 

Läs mer om Helags här. 

Förstklassig optik

Kvill

Mångsidig armatur som erbjuder den senaste tekniken samt förstklassig optik i kombination med en elegant, modern design.

 

Läs mer om Kvill här.