Lägre klimatavtryck med hållbara material

För oss på Aura Light är det viktigt att välja material som håller över tid och som gör ett så litet klimatavtryck som möjligt. Genom att erbjuda ny energieffektiv teknik bidrar vi till att våra kunder sänker sin energiförbrukning, ibland upp till så mycket som 80 procent.

Men vi nöjer oss inte där. Vi tittar också på vilka material vi använder oss av i framtagandet av nya armaturer och detta är en påbörjad resa som bara precis startat. Vi ser fram emot att utöka samarbetet med flera leverantörer och utmana oss genom att testa nya och fler hållbara material. Idag har vi ett samarbete med Hydro som tillverkar några av våra aluminiumprofiler i deras återvunna aluminium.

Hydro REDUXA

Hydro REDUXA är koldioxidsnål aluminium då man använder sig av förnybara energikällor såsom vatten, vind och sol i framställningen. Tack vare användningen av de förnybara energikällorna minskar koldioxidutsläppen per kg aluminium till mindre än en fjärdedel av det globala genomsnittet. Hydro tillverkar därmed aluminium med en av de lägsta utsläppsnivåerna i världen.  Hydro REDUXA har ett maximalt CO2 på 4,0 kg per kilo aluminium.

Aura Lights armatur Helags är tillverkade med Hydro REDUXA.

Hydro CIRCAL

Hydro CIRCAL är återvunnet aluminium tillverkat av minst 75% återvunnet aluminiumskrot efter konsumtion. De 75% återvunna materialet är uteslutande från aluminium som har nått sin livslängd som produkt och som används och återförs till slingan via återvinning. Aluminumet kan till exempel komma från byggprojekt som rivits, mat och dryckescontainrar och skrotade bilar.

Att använda återvunnet aluminium i produktionsprocessen innebär också en lägre värme som i sin tur bidrar till att mindre energi behöver genereras.  Hydro använder sig bara av de finaste och minst förorenade skrotmaterialen för att säkerställa att man inte använder ytterligare energi för att återvinna den.

Aura Light producerar Sevede, Exzite och Kvill för interiöra miljöer i Hydro CIRCAL.