Miljøfyrtårn sertifisert!

Aura Light er miljøfyrtårn sertifisert

Auralight AS ble for første gang miljøfyrtårn sertifisert i 2013.

Miljfyrtarn-norsk-fargerliten.png

Å være en Miljøfyrtårn-bedrift stiller krav til oss angående avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. Sertifiseringen gir oss konkrete verktøy for miljøledelse som gjør det enklere å lykkes i miljøarbeidet.

Aura Light ble grunnlagt i 1930 under navnet LUMA. Herfra har vi videreutviklet vår ekspertise innen belysning og tilbyr markedet et komplett utvalg av skreddersydde, høyteknologiske og bærekraftige belysningsløsninger. Vi jobber smidig og tilpasser oss stadig markedets behov og krav. Vi bestreber alltid å tilby belysningsløsninger som hjelper våre kunder med å senke kostnadene, energiforbruket og miljøpåvirkningen. Vi tror på belysning som en integrert del av miljøet, og gir en følelse av komfort, sikkerhet og velvære. For å oppnå dette, jobber vi på en innovativ og fleksibel måte for å komme frem til løsninger som overgår kundenes forventninger. Aura Lights produksjonsanlegg ligger i Vimmerby, hvor vi bruker vår lange erfaring på å lage fleksible, innovative løsninger for våre kunder. Vi kaller det Brighter Lighting!

Vi ser Miljøfyrtårn som et viktig samfunnsengasjement. Dette arbeidet gjør oss som firma og våre ansatte miljøbevisste i de valgene vi tar for oss selv og våre kunder.

Grønnere valg

At Auralight AS er en Miljøfyrtårn-bedrift og tilfredsstiller kravene til sertifisering betyr også at vi kan bistå våre kunder med å gjøre de rette valgene for en grønnere fremtid. Vi er også medlem av Grønt Punkt og deltar aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje, farligavfall og e-avfall.

I dag har vi uendelige muligheter og valg. Utfordringen er å gjøre det riktige valget. Når det gjelder planetens fremtid er valgene du gjør i dag helt avgjørende for fremtiden. Derfor tilbyr vi bærekraftige belysningsløsninger, slik at det blir enklere for deg å velge belysning som er bra for deg – og for planeten.

Istedenfor å innfinne oss med klimaendringene, ønsker vi å være en del av løsningen. Derfor bruker vi Long Life Think for alle produktene våre. Det betyr at produktene skal være av god kvalitet og ha lang levetid og lavt energiforbruk. Slik at du kan være fornøyd med belysningen i mange år og ikke trenger å bytte den ut ofte. Fortrinnsvis så sjeldent som mulig. Det er positivt på alle måter. Du får ny belysning som forbedrer kvaliteten på arbeidsmiljøet, du får lavere energiforbruk og du bidrar til en bedre fremtid.

Godkjent i anbudskonkurranser

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjon. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn er også den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent i EU. Miljøfyrtårn ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Link til årlig miljørapport: 
https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/141264