En del av løsningen

Belysning for bærekraftige valg

I dag har vi uendelige muligheter og valg. Utfordringen er å gjøre det riktige valget. Når det gjelder planetens fremtid er valgene du gjør i dag helt avgjørende for fremtiden. Derfor tilbyr vi bærekraftige belysningsløsninger, slik at det blir enklere for deg å velge belysning som er bra for deg – og for planeten.

Istedenfor å innfinne oss med klimaendringene, ønsker vi å være en del av løsningen. Derfor bruker vi Long Life Think for alle produktene våre. Det betyr at produktene skal være av god kvalitet og ha lang levetid og lavt energiforbruk. Slik at du kan være fornøyd med belysningen i mange år og ikke trenger å bytte den ut ofte. Fortrinnsvis så sjeldent som mulig. Det er positivt på alle måter. Du får ny belysning som forbedrer kvaliteten på arbeidsmiljøet, du får lavere energiforbruk og du bidrar til en bedre fremtid.

Globale mål for bærekraftig utvikling

De globale målene for bærekraftig utvikling kan skape en bedre verden, og hos Aura Light har vi inkludert disse målene i virksomheten vår, slik at vi kan bidra til å skape en bærekraftig fremtid.

Energismart belysning

Da vi ble grunnlagt, var målet helt tydelig – vi skal tilby god belysning til riktig pris. Det målet forblir uendret. Vi hjelper kundene våre med å redusere energikostnadene og miljøpåvirkningen ved hjelp av energieffektive belysningsløsninger med lang levetid og høy kvalitet, slik at de blir fornøyde i mange år.

Innovasjon som kjerneverdi

Vi arbeider aktivt for å bidra til dette målet ved å kontinuerlig utvikle produktspekteret vårt for å sikre at det har så lav miljøpåvirkning som mulig. Med energieffektive belysningsløsninger og smart lysstyring blir det enkelt for deg som kunde å få bærekraftig kvalitetsbelysning med minimal miljøpåvirkning.

Lang levetid og lavt forbruk

Produkter med lang levetid og tidløs design har lenge vært vår rettesnor for å kunne tilby belysning som krever minimal utskifting og har lavt forbruk. Vi mener også at det er viktig med kunnskap og forståelse om hvordan belysningen fungerer, og derfor tilbyr vi lysskoler og eksperthjelp. Aura Light er ISO-sertifisert for bærekraftig produksjon, og vi arbeider kontinuerlig med forbedringer. Vi sørger for at alle partnerne våre følger reglene og retningslinjene.

Laget i Sverige

Med vår egen fabrikk i Sverige er vi nær kundene våre, vi får korte transportavstander og vi har full oversikt fra start til slutt.

Lønnsomt

Med omfattende ekspertise og løsninger hjelper vi deg med å velge den belysningen som passer best for deg, slik at du kan gjøre et økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig valg.

Innovasjoner for fremtiden

Målet vårt er å utvikle et produktspekter som oppfyller dine krav, og som også kan brukes i fremtiden.

Bærekraftig arbeidsplass

Slik bruker du belysning til å skape en mer bærekraftig og komfortabel arbeidsplass.

Les mer

Et naturlig valg med LED

LED bør være et naturlig valg med lang levetid, høy effektivitet og fravær av farlige kjemikalier.

Les mer

Økonomisk i det lange løp

Det er store økonomiske fordeler ved å investere i bærekraftig belysning.

Les mer

Bærekraftig produksjonslinje

Med vår egen produksjon i Vimmerby får vi bedre kontroll over hele produksjonskjeden, slik at vi kan optimalisere produksjonen for å gjøre den mer bærekraftig.

Les mer

Mulighetenes materiale

Under vår reise for å skape enda mer bærekraftig belysning tok vi et skritt tilbake til røttene våre. Med en sterk tilknytning til vår svenske natur valgte vi å innlemme den i belysningen ved å velge det fornybare og miljøvennlige biokomposittmaterialet DuraSense fra Stora Enso som alternativ til nye armaturer. Med et materiale som består av en blanding av plast og trefibre, fikk vi et unikt, fleksibelt og slitesterkt alternativ som kan ha et sirkulært liv.

Sertifiseringer for bærekraft

Bærekraft er helt avgjørende for selskapets langsiktige suksess, og det er også en integrert del av ledelsessystemene våre og et aspekt av god forretningspraksis. Derfor inngår bærekraft i stillingsbeskrivelsene i organisasjonen vår.


– ISO 9001 kvalitetsledelse
– ISO 14001 miljøledelse
– ISO 26000 samfunnsansvar
– ISO 45001 Occupational health and safety management systems