Cetre

  • Pendlad
  • Kontor, skola
  • Utbytbar UltiLED
  • On/off, DALI, PD
  • Grå eller vit
Välj artiklar >>

Cetre är en tunn, pendlad armatur för kontor och skolor, bestyckad med den utbytbara LED-ljuskällan Aura UltiLED. Den kombinerar energieffektivitet med estetik och utgör ett modernt designinslag på kontoret. Cetre avger 35% direk och 65% indirekt ljus och har ett dubbelparaboliskt bländskydd i aluminium för det direkta ljuset samt en aluminiumreflektor för det indirekta ljuset.

Artiklar