DALI Switch Dimmer

  • Slår seg av og på, samt dimmer opp og ned.
  • Styrer og dimmer opptil 20 DALI- eller DSI-drivere.
  • Egendefinerte scenarier kan programmeres.
  • Kobles direkte til driveren.
Velg artikler >>

IQ DALI-dimmer brukes som lysstyring for frittstående installasjoner. On/off, dimming og har mange andre funksjoner. Passer med DALI / DSI, for eksempel på kontorer, møterom, skoler.

Artikler