AN10 Switch Dim Control

  • Kompatibel med alle AN10®-systemkomponenter.
  • Forhåndsinnstilte scenarier 100% / 75% / 50% / 25% lysnivå.
  • Fabrikkinnstilt for plug & play.
  • Programmering gjøres med UHS4 eller UNHSLCD.
  • Egendefinerte scenarier kan enkelt opprettes.
Velg artikler >>

AN-10® Bryter og dim kontroll er en avansert trådløs bryter med mange innebygde funksjoner. Den fungerer med alle systemkomponenter i AN10®-systemet og kan programmeres til å kontrollere utvalgte armaturer.

Artikler