Aura T8 Ultimate Protector

  • Passer i bransjer og matproduksjon med høye sikkerhetskrav
  • Unngår produksjonsstans på grunn av ødelagte lysrør
Velg artikler >>

Aura Universal Long Life er et kostnadseffektivt lysrør i mindre kritiske miljøer. Aura Protector Long Life er et unikt lysrør med et gjennomsiktig sikkerhetslag i plast. Brukes i driftsområder som krever total sikkerhet. Plastfilmen som omgir lysstoffrøret fanger effektivt opp og forhindrer spredning av splitter og lysrør hvis lyskilden ble knust.

Artikler