Aura T8 Ultimate Long Life

  • Lang levetid
  • Svært liten lystilbakegang
  • God fargegjengivelse
  • Reduserte vedlikeholdskostnader
  • Gir bedre kontroll over skiftekostnader
Velg artikler >>

Aura Ultimate Long Life har god fargegjengivelse og veldig lite output. Lysrør passer i miljøer som produksjonshaller, lager, flyplasser og i tunneler.

Artikler