Berzelia

  • Stolpetopp- og stolpemontering
  • Gangveier, parkeringsplasser, parker, sykkelstier, fasader
  • Armaturhus i trykkstøpt aluminium
  • Sjøvannsbeskyttet DIN EN ISO 9227
  • Inklusive 10/15m tilkoblingskabel
Velg artikler >>

Berzelia er et universalarmatur for belysning av trafikkområder i henhold til EN13201. Egnet for stolpetopper og stolpemontert installasjon (Ø 60-70 mm) ved 3m-8m (CL2015), 6m-10m (CL2020) eller 12m-18m (CL2025) monteringshøyde. Berzelia kommer med en UV- og varmebestandig linseoptikk 2 (COL1030) som standard. Annen optikk (COL1660/ COL1550/COL1530/COL1540 /COL1630) er også tilgjengelig. Tids- og kostnadsbesparende installasjon ved bruk av ferdigmontert 10m eller 15m tilkoblingskabel.

Artikler