Sex av tio klassrum kan ha omodern belysning

2022 03 28

Traditionella lysrör utgör en stor del av belysningen i Sveriges skolor, visar en enkät som belysningsföretaget Aura Light har genomfört. Från och med nästa år ska traditionella fluorescerande lysrör börja fasas ut, i enlighet med nya EU-direktiv för att få bort de mest resurskrävande produkterna från marknaden. 

– Gammal belysning innehåller kvicksilver och använder mycket energi och är därmed dyr i drift. Genom att byta till LED-belysning kan skolorna både sänka sin klimatpåverkan och frigöra pengar till annat, säger Peter Mannhart, vd på Aura Light.

I en enkät har 625 skolor fått uppskatta hur stor del av inomhusbelysningen som utgörs av omoderna, fluorescerande lysrör. Uppskattningarna visar att belysningen i motsvarande sex av tio klassrum är omodern. Av dessa lysrör uppskattas 40 procent vara av typen T8 som under 2023 ska börja fasas ut i enlighet med lagkravet i EU:s RoHS- och Ekodesigndirektiv som syftar till att få bort farliga kemiska ämnen samt de mest energikrävande produkterna från marknaden.   

– Minskad energianvändning är positivt för klimatet och frigör pengar till annat, inte minst när elpriserna är höga. Att ersätta föråldrade lysrör är en god affär, oavsett om man räknar på besparingarna för klimatet eller kostnaden för bytet, säger Peter Mannhart.

Genom att byta till modern LED-belysning kan skolorna använda mellan 40 och 80 procent mindre energi till belysning, vilket sparar pengar och minskar klimatpåverkan. Det viktigaste kriteriet när nya ljuskällor ska köpas in är just låg klimatpåverkan, visar skolenkäten. Drygt hälften av skolorna, 51 procent, uppger att de kommer byta belysning under 2022.

Kalkyler för två projekt där Aura Light har bytt belysningen i skolor visar att ett byte till LED betalar sig inom 2,5–4,5 års tid. Den högre inköps- och installationskostnaden vägs upp av lägre driftskostnad och längre livslängd. LED-ljuskällor kan hålla upp till fyra gånger längre än traditionella, fluorescerande lysrör.

För mer information, kontakta gärna:

Caroline Holmgren

Marknadsdirektör

Tel. +46 (0) 70 266 26 14

Skicka mig ett mejl

Smart belysning för smartare skolor

Skapa en trivsam studiemiljö som främjar lärande med hjälp av välplanerad, högkvalitativ och varierande belysning.

Läs mer

Utfasning av fluorescerande lysrör 2023

I enlighet med RoHS- och ekodesigndirektiv kommer fluorescerande T8- och T5-lysrör samt kompaktlysrör fasas ut under 2023

Läs mer