DALI Switch Dimmer

  • Tänder och släcker samt dimrar upp och ner.
  • Styr och dimrar upp till 20 stycken DALI eller DSI driftdon.
  • Egna scenarier kan programmeras.
  • Ansluts direkt till drivern.

IQ DALI dimmer används till ljusstyrning för stand alone applikationer. Tänder och släcker samt dimrar upp och ner och har många funktioner. Passar med DALI/ DSI, i tex kontor, mötesrum, skolor.

Artiklar