Casambi PIR Large Room Sensor

  • En sensor täcker upp till 175 m2
  • Gruppering, tid och rörelseberoende ljusscener
  • Dali-utgång för max 10 dimningsdon
  • Trådlös omkoppling och dimning via app
  • Master - slavkombination utan omkoppling

PIR Large Room Sensor med ett stort detekteringsområde på upp till Ø15 m vid en monteringshöjd på upp till 3 m. Särskilt lämplig för stora öppna kontor, entréer, mötes- och konferensrum. Kraftfri nollövergångskrets för omkoppling och Dali-dimning för max 10 förkopplingsdon.

Artiklar