Smart planering av belysning till lager

Högt till tak, höga hyllor och hög aktivitetsnivå – i lagerhallar skall ljuset räcka från tak till golv. Med sensorstyrda belysningslösningar och armaturer med hög effekt och rätt ljusspridning får du ett höglager som är både energieffektiv och har ett behagligt, fullgott ljus som räcker hela vägen. Vår ljusdesigner Mikael Lennartsson delar med sig av några grundläggande råd vid planering av belysning till lager. 

 

En lagerhall behöver inte nödvändigtvis enbart bestå av stora rum med högt till tak och långa rader av hyllor, utan kan även innehålla öppna ytor för packning, lastning eller uppställning. Därför är det viktigt att se över såväl krav som förutsättningar - vad är takhöjden i de olika delarna, bredd på lagergångar, placering av hyllor och så vidare. Att rita upp alla detaljer är ett måste. 

- Med tydlig information kan man skapa optimal belysning och energieffektivisera anläggningen, annars är risken att man överdimensionerar, förklarar Mikael. 

I hallar med höga hyllor och långa lagergångar är en armaturlösning med god vertikalbelysning central för att få ljuset att falla rätt i lagergångar och över hyllorna. Armaturens ljusfördelning är en viktig aspekt här. Genom att variera från bred till smal ljusfördelning mellan öppna ytor och smala lagergångar kan fullgott ljus uppnås. Enligt den europeiska ljusnormen EN12464-1 måste ljuset uppnå 200 lux i områden som används kontinuerligt, bemannade områden bör ha 150 lux och i övriga fall 100 lux. Det kan vara värt att addera ljus över arbetsstationer som kan finnas utplacerade här och var i en lagerlokal. Att skapa en komfortabel arbetsplats är centralt. 

- Ljuset måste falla på varje hyllsektion för att underlätta för de arbetande att lasta i och ur hyllorna, fortsätter Mikael. Samtidigt är det viktigt att armaturerna är utrustade med bra bländskydd för att inte truckförare skall bli bländade när de lastar. Här är vår armatur Sarek med mikroprismatisk bländskydd ett optimalt val. 

Med dagens alla energikrav är det viktigt med en smart lösning med zoner som tänds vart efter behov samt så energieffektiva armaturer som möjligt. 

- Om möjligheten finns så är ljusreglering på armaturerna att föredra. Då kan man ställa in ett grundljus i lagergångarna på exempelvis 10% i som tänds upp till 100% när någon går in i den zonen.

Slutligen är även armaturens IP-klassning och livslängd värda att fundera över för en så hållbar belysning som möjligt. Med de höga takhöjderna är armaturerna svåra att nå och därför vill man minimera behovet av underhåll. En armaturlösning med lång livslängd minimerar i sig behovet av förnyelse, men även korrekt IP-klassning i miljöer med risk för mycket damm, smuts och fukt. Med LED-belysning slipper du även bekymra dig för kyla på samma sätt som med traditionella T8- eller T5-lysrör. Allt för en mer hållbar och underhållningsfri belysning. 

Ljusdesign för optimala lösningar

Mikael Lennartsson är Team Leader för ljusdesignergruppen som sitter i Jönköping. Han och hans team gör ljusberäkningar och hjälper våra kunder att skapa den optimala belysningslösningen efter deras behov. Med handlingar, ritningar och visualiseringar kan vi erbjuda våra kunder förhandstitt på hur projekt kommer se ut för bästa möjliga resultat.

Läs mer

Belysning för lager