Melba

  • Vägg
  • Badrum, tvättstuga, grovkök
  • Sensorns påslagstid är förinställd till en minut
  • Tänd/släck med sensor
  • IP44, variant med sensor IP20

Melba är en väggmonterad armatur avsedd för placering ovanför handfat i badrum eller liknande utrymmen som tvättstuga eller grovkök. Armaturen kan också utrustas med närvarosensor.

Artiklar