Aura Unique-D Long Life

  • Energieffektiv
  • Høy lumen og lavt energiforbruk
  • Reduserte vedlikeholdskostnader
  • 15 000 timer Service Livsgaranti med magnetisk forkobling og tenner. 24 000 timer elektronisk forkobling (varm start)
Velg artikler >>

Aura Unique består av flere ulike typer kompaktlysrør med ekstrem lang levetid. Dette gir deg lavere vedlikeholdskostnader og optimale besparelser på gruppeskift. Unique -S / -D og -T er også et godt miljøvalg på grunn av deres lange levetid og høye energieffektivitet.

Artikler