Ljusrelä och skymningsrelä

  • Belysningen tänds automatiskt vid skymning och släcks vid gryning eller efter inställd tid.
  • Konverterar nya eller befintliga armaturer till automatisk belysning.
  • Lättjusterade kontrollvred för – Time and Lux
  • Anslut och styr upp till 10 alt. 16A.
Välj artiklar >>

Ljusrelä och skymningsrelä används för belysningsstyrning och konverterar nya eller befintliga armaturer till belysning som styrs av dagsljuset

Artiklar