Casambi PIR Universal Sensor

  • En sensor täcker upp till 35 m2
  • Gruppering, tid och rörelseberoende ljusscener
  • Dali-utgång för max 10 dimningsdon
  • Trådlös omkoppling och dimning via app
  • Master - slavkombination utan omkoppling

PIR universell sensor med ett detekteringsområde på upp till Ø7 m vid en monteringshöjd på upp till 3m. Diskret infälld takmontering tack vare plattlinsteknik. Optimal för små kontor, förråd, korridorer och entréer. Kraftfri nollövergångsväxling för omkoppling och Dali-dimning för max 10 förkopplingsdon.

Artiklar