Wireless AN10® Switch and Dim Control

  • Kompatibel med alla AN10® systemkomponenter.
  • Förinställda scenarier 100% /75%/50%/ 25% ljusnivå.
  • Fabriksinställd för plug & play.
  • Programmering görs med UHS4 eller UNHSLCD.
  • Egna scenarier kan enkelt skapas.
Välj artiklar >>

AN-10® Switch och dim kontroll är en avancerad, trådlös strömbrytare med många inbyggda funktioner. Den fungerar med samtliga systemkomponenter i AN10® systemet och kan programmeras att styra valda armaturer.

Artiklar