AN10 HF-korridorsensor

  • Trådlöst system för flexibla lösningar
  • Sensor med flera funktioner och justerbar detektering
  • Detektionsområde 30 x 6 m vid monteringshöjden 2,8 m
  • ställbar och roterbar antenn för optimalt detektionsområde
  • Programmering via fjärrkontroll
Välj artiklar >>

Trådlös AN-10® HF-sensor korridor med detektionsområde på upp till 30 m. I korridorer krävs ofta långa kablar för anslutning till ett belysningsstyrsystem. För det trådlösa AN10®-styrsystemet behövs det bara ström. Tänd-/släck- eller dimningskommandon sänds trådlöst. Detta sändarsystem minskar både underhållskostnaderna och behovet av kabeldragning. Det gör också att installationen kan göras framtidssäkrare och mer flexibel. Den trådlösa korridorsensorn är perfekt för alla typer av byggnader med långa korridorer, till exempel kontor, hotell, parkeringshus, lager och stormarknader.

Artiklar