Aura Unique-S Long Life

  • Energieffektiv
  • Högt ljusflöde och låg energiförbrukning
  • Minskade underhållskostnader
  • 15 000 Service Life med magnetiskt don och tändare. 24 000 timmar elektroniskt don (varmstart)
Välj artiklar >>

 Aura Unique är ett sortiment kompaktlysrör med mycket lång livslängd och få, tidiga lampbortfall. Kompaktlysrören ger dig lägre underhållskostnader och optimal besparing vid gruppbyten. Unique -S/-D och -T är dessutom genom sin långa livslängd och höga energieffektivitet ett bra miljöval.

Artiklar