Aura Unique-L Long Life

  • Energieffektiv
  • Högt ljusflöde och låg energiförbrukning
  • Minskade underhållskostnader
  • 30 000 timmars Service Life med magnetiskt don och tändare, 42 000 timmar elektroniskt don (varmstart)
Välj artiklar >>

 Aura Unique är ett sortiment kompaktlysrör med mycket lång livslängd och få, tidiga lampbortfall. Kompaktlysrören ger dig lägre underhållskostnader och optimal besparing vid gruppbyten.  

Artiklar