Aura Unique-T Long Life

  • Energieffektiv
  • Högt ljusflöde och låg energiförbrukning
  • Minskade underhållskostnader
  • 15 000 timmars Service Life med magnetiskt don och tändare, 24 000 timmar med elektroniskt HF-don (varmstart).

 Aura Unique är ett sortiment kompaktlysrör med mycket lång livslängd och få, tidiga lampbortfall. Det ger dig lägre underhållskostnader och optimal besparing vid gruppbyten.  

Artiklar