Aura Unique-S Long Life

  • Energieffektiv
  • Högt ljusflöde och låg energiförbrukning
  • Minskade underhållskostnader
  • 15 000 Service Life med magnetiskt don och tändare. 24 000 timmar elektroniskt don (varmstart)

 Aura Unique är ett sortiment kompaktlysrör med mycket lång livslängd och få, tidiga lampbortfall. Kompaktlysrören ger dig lägre underhållskostnader och optimal besparing vid gruppbyten. Unique -S/-D och -T är dessutom genom sin långa livslängd och höga energieffektivitet ett bra miljöval.

Artiklar