Aura T8 Universal Long Life

  • Låga underhållskostnader
  • God färgåtergivning
  • Bättre kontroll av byteskostnader

Aura Universal Long Life är ett kostnadseffektivt flourescerande lysrör för mindre kritiska miljöer. 

Artiklar