Aura T8 Ultimate Protector

  • Passar i industrier och livsmedelsproduktion med höga krav på säkerhet
  • Undviker produktionsstopp på grund av trasigt lysrör
Välj artiklar >>

Aura Universal Long Life är ett kostnadseffektivt flourescerande lysrör för mindre kritiska miljöer.  Aura Protector Long Life är ett unikt lysrör med ett transparent säkerhetsskikt av plast. Används i verksamheter som kräver total säkerhet. Plastfilmen som omger lysröret fångar effektivt upp och förhindrar spridning av splitter och lysrörspulver om ljuskällan skulle krossas.

Artiklar