Aura T8 Ultimate Long Life

  • Lång livslängd
  • Lågt lampbortfall
  • God färgåtergivning
  • Minskade underhållskostnader
  • Ger bättre kontroll av byteskostnader

Aura Ultimate Long Life har god färgåtergivning och väldigt lågt lampbortfall. Lysröret passar i miljöer som produktionshallar, lagerlokaler, flygplatser och i tunnlar.

Artiklar