Aura T5 Eco Saver Protector Long Life

  • Passande i industrier och livsmedelsproduktion med höga krav på säker belysning
  • Undviker produktionsstopp på grund av trasigt lysrör
  • Upp till 10% energibesparing jämfört med en T5 standardljuskälla
  • Minskat CO2 och underhållskostnader
  • 48 000 timmars livsläng med elektroniskt don

Aura T5 Eco Saver Protector är ett T5-lysrör inkapslat i ett säkerhetsskikt av transparent plast. Ljuskällan är utvecklad för områden där säkerhet är viktigt, såsom t.ex livsmedelsindustrin och övriga produktionsanläggningar. 

Artiklar