Aura Crystal Long Life EP

  • Längst livslängd på marknaden
  • Minskade underhållskostnader
  • Enastående bibehållet ljusflöde
  • Snabbare återtändning efter nätbortfall
  • Hög färgstabilitet under lampans livslängd
Välj artiklar >>

Aura Crystal EP är en effektiv och hållbar metallhalogenlampa som kan även användas för att ersätta högtrycksnatriumlampor med gult ljus och låg färgåtergivning. Det kristallklara ljuset från Aura Crystal EP Long Life är perfekt för tillämpningar som gatubelysning, mindre vägar, stadskärnor och gågator. Ljuskällan är konstruerad för användning i både kapslade och öppna armaturer. Lampan drivs med magnetiskt don och separat tändare. 

Artiklar