Fluorescerande lysrör fasas ut 2023

T5- & T8-lysrör samt kompaktlysrör fasas ut under 2023

 

Under 2023 kommer T5- och T8-lysrör samt kompaktlysrör (CFL) fasas ut från den europeiska marknaden i enlighet med så väl ekodesign- som RoHS-direktivet för att få bort de mest resurskrävande produkterna från marknaden. Dessa ljuskällor är än idag vanligt förekommande i många olika applikationsområden så som industrier, parkeringshus, skolor och allmänna utrymmen. T8-lysrör har sedan ett tag tillbaka stått listad för utfasning av EU:s ekodesigndirektiv på grund av dess höga energikonsumtion. Nytt är att RoHS-direktiven från och med 2023 skärper kvicksilverförordningen vilket medför att både fluorescerande T5- och T8-lysrör samt kompaktlysrör (CFL) fasas ut under 2023. Idag finns det betydligt energieffektivare alternativ med LED som är fri från kvicksilver och har lika bra eller till och med bättre funktion. Dessutom har LED en längre livslängd, något som på sikt sänker så väl energi-, och underhållskostnader som har en mindre CO2-avtryck. 

 

En traditionell belysningslösning kan enkelt uppgraderas till LED med våra LED retrofit alternativ som direkt ersätter gamla ljuskällor. Har du fluorescerande CFL, T5- eller T8-lysrör i din anläggning? Kontakta oss så hjälper vi dig med en kostnads- och besparingskalkyl med alternativ belysning i form av byte av enbart ljuskälla eller komplett armatur.

Vad är Ekodesigndirektivet?

Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden. Ekodesigndirektivet trädde i kraft 2005 och implementerades i Sverige genom lagen om ekodesign som trädde i kraft 2008. Syftet med ekodesigndirektivet är att sätta en miniminivå för produkters energianvändning under livscykeln, och på så sätt sålla bort de allra sämsta produkterna på marknaden.

T8 utfasning.jpg

 

Ekodesigndirektivet tar inte bara hänsyn till energianvändningen när produkten är i bruk utan tar också hänsyn till hela livscykeln och sätter också krav på till exempel teknisk livslängd, återvinning, utsläpp till miljö och informationskrav kring farliga ämnen. Ekodesigndirektivet sätter ramar för hur krav ska tas fram och vad som kan regleras. Specifika krav för olika produkter sätts sedan i produktförordningar. Där regleras också när kraven börjar gälla. Ett direktiv måste implementeras för att bli gällande svensk lag medan en förordning blir direkt gällande lag inom hela EU, och då även i Sverige.

 

EU-kommissionens målsättning

EU-kommissionen har beräknat att de hittills beslutade ekodesignkraven kommer att spara 537 TWh el per år inom EU 2020. Tillsammans med besparingar från pannor och varmvattenberedare (653 TWh primärenergi per år) betyder det en besparing på mer än 5 %. EU:s mål är att minska energianvändningen med 20 %. För enbart belysning räknar EU-kommissionen med en besparing på 102 TWh årligen från 2020, med nuvarande ekodesignkrav. Följande delmål är att till 2030 uppnå 32,5 % ökad energieffektivitet och till 2050 skall EU vara klimatneutral.

Vad är RoHS-direktivet?

RoHS-direktivet (2011/65/EU) är ett EU-direktiv som sätter begränsningar på användningen av farliga kemiska ämnen i all elektrisk och elektronisk utrustning. Detta görs för att upprätta en mer hälsosam och hållbar användning för människa och miljö, men ska även förbättra möjligheten till lönsam och hållbar återvinning av  elektronisk utrustning. RoHS-direktivet sätter gränsvärden på hur vissa farliga ämnen, så kallade homogena material, används i elektriska och elektronisk utrustning. Det finns dock undantag till hur, var och när dessa homogena ämnen tillåts användas, så som att alternativa val inte är säkrade, uppfyller krav eller de inte är tekniskt möjliga att byta ut. Elektrisk- och elektronisk utrustning med CE-märkning är en garanti på att utrustningen uppfyller kraven i RoHS-direktivet.

 

Nytt direktiv innebär utfasning fluorescerande lysrör

Ett homogent ämne som regleras av RoHS är kvicksilver, ett av de allra farligaste miljögifterna som utgör ett hot mot både vår miljö och mot människors hälsa. Kvicksilver har som undantag fått användas i begränsade mängder i fluorescerande lysrör, men i februari 2022 publicerades en ny akt som avslutar detta undantag. Med utvecklingen av LED-ljuskällor har vi idag ett brett utbud av tillförlitliga och kvalitativa belysningsalternativ som är helt fria från kvicksilver och som direkt kan ersätta fluorescerande lysrör och kompaktlysrör.

 

Från och med 24 februari 2023 fasas följande ljuskällor ut:

• CFL, kompaktlysrör med livslängd < 20 000 h

• T9 Cirkellysrör >10 - <15 mg kvicksilver

 

24 augusti 2023 fasas följande ljuskällor ut:

• CFL, kompaktlysrör med livslängd > 20 000 h

• T5-lysrör (≤ 3 mg kvicksilver)

• T8-lysrör (≤ 3,5 mg kvicksilver)

 

24 februari 2027 fasas följande ljuskällor ut:

• Metallhalogenlampor

• Högtrycksnatriumlampor

 

Läs mer om detta på Europeiska kommissionens hemsida.

Vi hjälper dig steg för steg

Har du gamla fluorescerande ljuskällor i dina lokaler? Efter 24 augusti 2023 sätts det stop för nytillverkning av dessa, men befintliga ljusinstallationer med fluorescerande får tjänas ut och lager säljas ut. Däremot är det en god idé att redan nu se över vilka framtidssäkra och hållbara belysningsalternativ det finns. Vi hjälper dig steg för steg att ta fram en lösning som passar just din applikation!

Inventera och utvärdera

Vi går tillsammans igenom all belysning som finns i de lokaler som skall uppgraderas för att fastställa vilka behov som finns. Behöver allt bytas ut eller är armaturerna i så bra skick att ljuskällorna kan bytas till LED? Är även belysningen anpassad efter lokalens utformning och ändamål?

Prioritera

I vilket led skall belysningen bytas ut? Där det är störst energibesparing? Snabbast återbetalningstid? Eller där behovet är som störst på grund av bristande belysning idag?

Förslag och kalkyler

När grundarbetet är gjort och kraven fastställda tar vi fram ett förslag på en passande belysningslösning anpassad efter lokalen. Vi gör även kalkyleringar på hur mycket energi, kostnader och CO2 du kan förväntas spara per år. Dessutom kan våra ljusdesigners erbjuda visualiseringar av föreslagna lösningar, för att du skall få en bild av slutresultatet.

Har du frågor kring utfasningarna eller en ny LED-lösning? Kontakta oss för mer info!

Martin Lindeberg

Försäljningschef 
Tel: +46 (0)70 38 70 120
Maila mig

Kundtjänst

Tel: +46 (0)20 32 30 30
Fax: +46 (0)492 755 10

Maila oss

LEDifiera din arbetsplats

Hållbar arbetsplats

Att skapa en hållbar och komfortabel arbetsplats med rätt belysning

Läs mer

Ett naturligt val med LED

LED borde vara en självklarhet med dess långa livslängd, höga effekt och avsaknad av farliga kemikalier. Hitta konverteringstabeller här för att hitta rätt variant.

Läs mer

Ekonomiskt i det långa loppet

Det finns stora ekonomiska vinningar på att satsa på hållbar belysning

Läs mer