Loke OptiT8 CE

  • Takmonterad
  • Industi, lager, sportarena
  • Ersättningsbar ljuskälla OptiT8
Välj artiklar >>

Loke är en takmonterad armatur för industrier, lagerlokaler och sportarenor. Den kan bestyckas med vår retro fit ljuskälla OptiT8 och finns i tänd/släck.

Artiklar