Scandic hotell

Hållbarhet var en central aspekt för oss

Scandic, Skandinaviens största hotellkedja, har tecknat ett 3-årigt avtal med Aura Light, som leverantör av hållbar belysning till sina hotell. Detta är ett viktigt steg i Scandics hållbarhetsarbete och kommer att leda till minskad energiförbrukning.

Belysningslösningar som matchar deras krav på hållbarhet och teknik

När Scandic påbörjade arbetet med att välja en belysningspartner var ambitionen att hitta en flexibel aktör som kunde leverera belysningslösningar som matchar deras krav på hållbarhet och teknik. Högkvalitativ belysning, ett brett LED-sortiment, hög servicenivå och en hållbar strategi efterfrågades.

– Vi valde Aura Light eftersom företaget är flexibelt, har ett stort försäljnings- och servicenät och en väl fungerande distribution, särskilt i de nordiska länderna. Hållbarhet var en viktig aspekt för oss vid valet av leverantör, samt ett brett sortiment av produkter och LED-lösningar. Aura Light uppfyller de kraven, säger Inger Mattsson, Hållbarhetschef, Scandic.

De produkter som kommer levereras till Scandic är bland annat LED-lampor, Long Life kompaktlysrör och LED-downlights. Dessa ska ersätta befintlig belysning och kommer att hjälpa Scandic att maximera sina energibesparingar samt minska sina underhållskostnader.

- Vi kan spara energi och minska underhållskostnaderna samtidigt som vi fokuserar på hållbarhet vilket är ett av våra kärnvärden.
Dessutom får vi högkvalitativ belysning till alla våra hotell, säger Inger Mattsson.

 

Scandic är Nordens största hotellkedja. Sedan uppköpet av Rica Hotels har de nästan 230 hotell i 8 länder. Kedjan finns representerad i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Belgien, Nederländerna och Polen.

Belysningen skall matcha Scandic Hotells miljökrav

Aura Lights LED-retrofit ljuskällor bidrar till att maximera energibesparingar och minska service och underhåll

"Dessutom får vi högkvalitativ belysning till alla våra hotell."

Erik Frejinger

Head of Sales, Sverige
Tel: +46(0)70 893 48 88
e-mail

Kundtjänst

Tel: +46 (0)20 32 30 30
Fax: +46 (0)492 755 10
e-mail