Choose the light way!

Läs om hur vi arbetar med hållbarhet i fokus.

För Aura Light är hållbarhet något självklart. Istället för att resignera för klimatförändringarna vill vi vara en del av lösningen. Därför fokuserar vi på att tillhandahålla hållbara produkter och lösningar . Våra produkters långa livslängd bidrar till en hållbar framtid. Med vårt Long Life koncept minimeras användningen av råvaror och förpackningsmaterial samt transporterna. Dessutom hjälper vi våra kunder världen över att minska sin energiförbrukning. Båda parter gynnas – vi bidrar till en hållbar värld samtidigt som kundernas kostnader och avtryck på milminskar.

 

Hållbarhet är grundläggande för företagets långsiktiga framgång och en integrerad del av våra ledningssystem och en aspekt av god affärssed. Detta innebär kontinuerligt miljöarbete samt socialt och ekonomiskt ansvarstagande. Det är grundläggande för företagets långsiktiga framgång. Därför ingår hållbarhet i arbetsbeskrivningarna inom vår organisation.

- ISO 9001 Quality Management

- ISO 14001 Environmental management

- ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems

Ladda ner Certifikatet för ovanstående.

Vi gör vår del och din

Energieffektivitet

Vi arbetar ständigt med utveckling av nya, energieffektivare och hållbarare belysningslösningar som kan hjälpa dig att minska din energiförbrukning.

Tillverkad i Sverige

Med vår produktionsanläggning i Vimmerby kan vi reducera transportkostnader och få full översikt av en hållbar produktionskedja.

Dedikerad

Vi har kommit en bra bit på väg, men vi är långt ifrån nöjda. Vi försöker kontinuerligt hitta bättre och mer hållbara sätt att arbeta och verka i belysningsbranschen.